úterý, října 19, 2004

Poselství Indiána

Ernest Thompson Seton, velký propagátor a znalec lesní moudrosti, začíná svou „Knihu Lesní moudrosti“ slovy, která vyjadřují poselství, jenž nám – západní civilizaci - zanechali severoameričtí Indiáni.

Indián nám zanechal tohoto poselství :

Byl velký prorok života v přírodě. Byl živým protestem proti životu v domech. On, více než kdo jiný, nám může dnes ukázati, jak nalézti radost a potěšení a uniknout nebezpečí, životem ve volné přírodě.

Byl mistrem lesní moudrosti, nejstarší ze všech věd; té, která především pěstuje mužné vlastnosti. K lesní moudrosti patří síla, rychlost, obratnost, odvaha, znalost lesů a lesních tvorů, hvězd, vod, umění pěstovat rostliny a všechno, co zdatného člověka přivádí do těsného tvořivého styku s přírodou pod modrou oblohou. A v tom nám může být vůdcem Indián spíš než kterýkoliv jiný člověk.
Hlásal posvátnou povinnost ctít, zkrášlovat a zdokonalovat své tělo.
Hledal ve všem krásu. Učí nás, že když máme v sobě ducha krásy, můžeme vnést krásu do všeho kolem sebe. Naučil nás, jak udělat krásným každý nástroj, každou nádobu, část oděvu i dům, dokonce i každý pohyb. Velký Duch jest ve všem a všude.
Rozřešil velký národohospodářský problém, jenž nás dnes trápí. Svým životem a kmenovým řízením nám dokázal, že znárodnění přirozených zdrojů a zájmů zarazí okamžitě bídnou chudobu.

Byl hrdý na svůj život i na sebe samého.

Byl velkým světovým protestem proti sobectví a netečnosti.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home