úterý, října 19, 2004

Světlo krásy

Buď čistý - ty sám i místo, kde žiješ. Není dokonalejší krásy bez čistoty těla, duše a jednání. Tělo je posvátným chrámem ducha, proto si važ svého těla. Čistota prospívá především tobě, ale i lidem okolo tebe a ti, kteří zachovávají tento zákon, slouží přírodě.

Buď silný. Rozuměj svému tělu a měj k němu úctu. Je to chrám ducha, a pokud není zdravé, nemůže být silné ani krásné.

Chraň všechny neškodné tvory pro radost, kterou dává jejich krása. Chraň stromy i květy a buď připravený bojovat s požárem v lese i ve městě.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home