čtvrtek, listopadu 04, 2004

Adenská a Hopewellská kultura

Adenská kultura je datována do let 1 400 př.n.l. - 200 n.l. Je to kultura Východních lesů, pravděpodobně navazující na prastarou kulturu Old Cooper. Lid Adenské kultury byl dobře organizovanou zemědělskou společností v údolí Ohia. Adenská kultura položila základ mnohem významnější kultuře Hopewellské, jejíž rozkvět datujeme do let 300 př.n.l. - 500 n.l. Návaznost nacházíme hlavně v náboženském kultu, který se projevoval stavbami gigantických pohřebních mohyl. Ty byly vytvářeny z navršené zeminy. Uvnitř byly hroby, kam se společně s mrtvými pohřbívali i bohaté sbírky krásných předmětů z lastur, mušlí, perel a zlata. Právě příslušníci Adenské i Hopewellské kultury zavedli obchodní spojení se vzdálenými kmeny a místy, odkud získávali potřebné suroviny. Tak vytvořili obrovskou obchodní síť, která vedla při řekách Mississippi, Ohio, Alabama a Missouri od Mexického zálivu až k Michiganskému a Ontarijskému jezeru.
Nejvýznamnějším střediskem Hopewellské kultury byla vesnice Poverty Point v Louisianě, která byla vybudována už kolem roku 1 500 př.n.l. na vrcholcích šesti obrovských hřebenů navršené hlíny. Vesnice obývali lovci, rybáři a zemědělci.
Lid Adenské a Hopewellské kultury spojoval především náboženský kult, zaměřený na stavbu mohyl. Tyto mohyly sloužily jako místa posledního odpočinku náčelníků a jejich rodin. Mohyly měli většinou tvar zvířat. Známé jsou např. ptačí mohyla ve Wisconsinu (Lower Dells v Sauk County), o šířce 73 m či Velká hadí mohyla (Great Serpent Mound v Adams County) v Ohiu, která má délku 405 m. Těchto mohyl je v povodí Mississippi a Ohia několik tisíc vytvořených oběma kulturami.
http://www.anete.org/

0 Comments:

Okomentovat

<< Home