čtvrtek, prosince 09, 2004

Nejstarší kultury v oblasti Velkých prérií

Původně se zde usazovaly kmeny kočovných lovců, kteří však v archaickém období přechází k zemědělství. V této době se kmeny usazovaly hlavně podél řeky Missouri, kde vznikaly veliké osady. Nejsilnější tlak východních kultur se projevuje v tzv. „lesním období“ (0 n.l.-100 n.l.). Kolem roku 900 n.l., kdy začala i sem pronikat Mississippská kultura, žila již většina kmenů ve vesnicích, pěstovala kukuřici, boby a dýni, a každý podzim se vydávaly na dlouhé lovecké výpravy.
Tito zemědělsko-kočovní lovci však nežili v klasických indiánských „týpích“, které se nám dnes pojí s pojmem prérijního Indiána. Jejich chýše měli kopulovitý tvar, byly stavěny ze dřeva a pokryty rašelinou a zeminou. Klasická „týpí“ používali pouze při loveckých výpravách.
K tomu však došlo pouze ve východní části Velkých prérií. V západní části Velkých prérií, do níž již zasahovaly Skalnaté hory a tvořily velké náhorní plošiny, bylo mnohem více sucho a ani půda zde nebyla tak úrodná jako na východě. A tak zde zůstala klasická lovecká kultura - tzv. „kultura prérijních osad“, ke které se však většina prérijních kmenů z východu v 18.-19.stol. opět postupně vrací v důsledku střetu s bělochy.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home