sobota, prosince 18, 2004

Kulturní oblast oblast Severozápadního pobřeží

Další kulturní oblastí je oblast Severozápadního pobřeží, které se rozkládá od státu Washington po hranice mezi Kanadou a Aljaškou. Je to přímořská oblast s mnoha ostrovy, zátokami, úzkými plážemi a hustými lesy. Život v blízkosti moře s dostatkem dřeva vedl k velkému rozvoji rybolovu a přímořského spojení. Poprvé se zde usadili lovci a rybáři 10 000 let př.n.l., ovšem klasický způsob života této oblasti se počal vyvíjet tak kolem roku 1000 př.n.l. a vydržel prakticky beze změny až do konce 19.stol. Zdejší indiánské kmeny zakládaly velké vesnice při mořském pobřeží. Tyto vesnice tvořily velké dřevěné domy obdélníkového půdorysu pro 30 - 40 lidí. Každá rodina měla v domě svou obytnou plochu, která byla oddělena od ostatních stěnou ze dřeva či rohoží. Čelo domů tvořily totemové sloupy, hrající významnou roli v životě zdejších Indiánů. Většinou totemy měly význam rodinného erbu a vztyčovaly se jako památka na významnou událost v rámci klanu. V oblasti Severozápadního pobřeží také došlo k jedné z nejsilnějších společenských diferenciací. Na vrcholu společenského žebříčku byla rodová šlechta, poté obyčejný lid a nakonec otroci.
Mezi další umělecká díla patří „tanečnické masky“, které Indiáni používali při obřadech a rituálních tancích. Tyto tance většinou zobrazovaly legendy o vzniku předků či rodin, o významných hrdinských činech či pověsti starých. Masky obvykle představovaly fantastické bytosti, s kterými museli hrdinní předci bojovat. S nasazením masky do tanečníka vstupovala osobnost ducha, kterého představoval.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home