pondělí, února 28, 2005

BOBR

(20. 04. – 20. 05.)

Bobr symbolizoval pro staré Indiány zemského tvora, který se mohl zdát nenápadný, ale nikdy nestrádal. Pro staré kultury amerického kontinentu představoval hojnost, vytrvalost a velmi dobré zemské základy. Lidé narození ve znamení Bobra nepatřili mezi mystiky a šamany, vykladače snů. Ne, byli to naopak lidé, kteří byli mistry praktického života. Tvořili solidní základ kmene. A povětšinou si nastřádali velmi slušný majetek. Sice se tak nestalo hned, ale za nějaký čas už to nebylo možno přehlédnout. Tak jako u zvířecího bobra – po nějakém čase si nelže nevšimnout, kde se usadil.
Bobr přeměňuje životní prostředí ke svému pohodlí a potřebě. Je to jakýsi stavitel místa, kde se usadil přesně takoví jsou Bobří lidé – věčně se jim líbí něco přestavovat, pracovat se zeminou, dřevem a dalšími materiály. Jsou to velmi šikovní kutilové a řemeslníci.
Bobr patřil ke klanu živočichů, kteří symbolizovali Matku Zemi. Tu Indiáni velice respektovali, neboť byla jejich opravdovou Velkou Matkou, zatímco Velkým Otcem byl pro ně Vesmír. Matka Země stvořila bobra, aby lidem ukázal, jak se o ni mají starat. Bobr „bere“, ale nedrancuje.
A to lze říci i o Bobřích lidech – rádi berou, ale nedrancují a neničí. Samozřejmě že na tuto jejich vlastnost si je třeba dávat pozor – slabinou tohoto znamení by se mohla stát přílišná ziskuchtivost, která se promění v sobecké přivlastňování. Jestliže se však Bobří lidí vyvarují tohoto nebezpečí, pak lze těžko nalézt lepší hospodáře. V tom tkví talent těchto lidí – umějí se dobře postarat jak o dům, tak třeba i o lesní školku.
Bobr je velmi vytrvalé zvíře a jen tak něco ho neodradí od jeho cíle. To platí i o Bobřích lidech. Jejich základní vlastností je vytrvalost. Sokol se rozletí k cíli impulsivně. Bobr je pravým opakem. Tito lidé umějí plánovat a toho využívají na sto procent. Nemilují rychlé myšlení a změny v plánech. Bobří lidé milují bezpečí a klid. To platí i o lásce. Vášně jsou sice hezká věc, ale tito lidé dávají přednost vztahu, který vyrostl postupně a slibuje solidní základy a věrnost. Bobři se velmi zodpovědně umějí postarat o rodinu. Bobří lidé se také radují z hezkých věcí a rádi je hromadí. Bohužel se také vyznačují zvýšenou chutí k jídlu, takže občas jim dělá potíže, aby si něco odřekli. Úspěch velmi rádi oslavují dobrým jídlem a pitím.
O Bobrovi se tradovalo, že se dívá příliš do lůna své Matky Země a málem se ani nevšimne nebe nad zemí. Taktéž Bobří lidé dostali do vínku spíše jednostranný pohled na svět. Mystika je moc nevábí. A pokud si osvojí nějakou myšlenku či nápad, je pro ně jakákoliv změna složitá a nepříjemná. Tato vlastnost nemusí být vždy negativní, neboť Bobr alespoň nemění cíle hned při první překážce. Na druhou stranu se však stává příliš jednostranným a neochotným přijímat nové věci.
Možná se zdá, že Bobří lidé se neumí zlobit. Není až tak jednoduché rozzlobit je, ale jakmile se tak stane, pak jde o nepříjemný hněv. Bobři jsou stavitelé, ale rozzuření Bobři dokáží v minutě zase všechno zničit. A pak – jejich velmi dobrá paměť je nebezpečná!
Bobří lidi tedy charakterizuje hojnost, vytrvalost a solidní základy pro život. Možná mohou být zpočátku nenápadnými, ale každý úspěch je zviditelní tak, že se jejich zdánlivá pomalost vytratí.
http://things.magick.cz/via/my/nu/clanky/index.php?id=110&co=celej

čtvrtek, února 10, 2005

Indiánský horoskop - charakteristiky zvířat

SOKOL 21.03. – 19.04.
Indiáni považovali sokola za velmi elegantního dravce, který pro ně symbolizoval svobodu. Sokol vyl velice uctívaným, neboť staří Indiáni věřili, že duch Sokola má schopnost obdarovávat duši tou správnou dávkou nezávislosti, dravost a tím zajistit úspěch. Podle jedné legendy byl tenhle dravý pták vyslancem bohů, aby lidem předal bystrý úsudek a vznešené chování. Lidé narození ve znamení Sokola přesně takový bývají. Mají bystrý úsudek, jsou vynikajícím pozorovateli, umějí se s dravostí pustit do svých projektů.
Představme si tohoto nádherného ptáka, jak si vyhlédne cíl a rozletí se k němu. Někdy může minout, jindy kořist polapí. Víra v úspěch však zůstává. A to platí i o lidech ze znamení Sokola – mohou minout cíl, ale jejich optimismus je neopustí. Moc dobře totiž vědí, že z jejich mnoha rozletů určitě některý nemine cíl.
Sokol neplánuje svůj rozlet – sotva uvidí kořist, roztáhne křídla a letí. Takoví jsou přesně sokolí lidé. Jakmile se pro něco rozhodnou, vstanou a pustí se do toho. Když se jim to nepovede, nepovažují to za tragédii. Ovšem pozor, tak lehce se svého cíle nevzdávají. Nezapomínejme, že sokol patří mezi dravce. Proto si tito lidé musí dávat pozor, aby to nepřehnali a svojí sílu nevyužívali k sobeckému boji.
Opět si představme honosného sokola jistě nás napadne, že se musí pěkně ohánět, aby si obstaral stravu. Sokolí lidé zdědili jeho aktivitu a dynamiku. I kdy většina z nich si nemůže stěžovat na existenční podmínky, neboť patří mezi velmi úspěšné lidi, nebaví je pasivní život.
Podle jedné legendy to byl právě Sokol a Vlk, kteří se stali průvodce nespoutané duše. Když Indiáni meditovali a jejich duše získaly jakousi dočasnou volnost, sokol a vlk je dovedli k bráně mezi nebem a zemí. Sokol se vznášel ve výšinách a symbolizoval volnou duši, která baží po svobodě. Vlk reprezentoval mystické hlubiny duše a její sílu. Jakmile se v takovém meditačním snu vlk a sokol objevili blízko sebe, značilo to, že duše jsou na místě – u Vesmírné brány, kde může duše načerpat nejvíce energie. Protože člověk stojí u brány předků, kteří se vrátili do nesmrtelného světa – tedy do samého pramene pozitivní energie.
Sokolí oči symbolizovaly bytost, ale také upřímnost. Sokolí lidé se na svět dívají očima, které se nepřetvařují. Když se na vás zaměří, víte, na čem jste. Jestli jste takového člověka rozzlobili, pak se připravte na okamžitý útok, na výbuch zlosti. Jestliže jste ho upoutali nebo rozveselili či jste mu pomohli, potom budete zavaleni jeho přízní a vášněmi. Jestliže patříte k opačnému pohlaví a zalíbili jste se Sokolímu člověku, pak na vás „zaútočí“ bez otálení. I když Sokolí lidé jsou dravci a také v lásce chtějí všechno hned, uvnitř v duši jsou romantiky. Touží druhého ochraňovat, žárlí na něho, snášejí mu modré z nebe. Ale i zde platí – upřímnost nade vše. Když se takový člověk zlobí, dá to najevo i tehdy, když právě sedí u stolu se svojí láskou.
Staří Indiáni věřili, že sokol střeží nebe. Pokud chce duše člověka putovat po nebeské klenbě, nejlepším průvodcem je právě sokol. Stejně tak věřili, že Sokolí lidé jsou nejvhodnějšími průvodci na cestě k úspěchu. Ovšem pozor, tak jako by byl nehorázný čin rozhněvat si mystického nebeského průvodce, není radno těchto lidí ani zneužívat. Zloba není příjemná ani v jednom případě. Taktéž není možné si obtočit kolem prstu tyto lidi, když jim budete poklonkovat. Sokolí lidé razí upřímnost za každé situace.
http://things.magick.cz/via/my/nu/clanky/index.php?id=110&co=celej

středa, února 02, 2005

Homosexualita u prerijnich indianu

Prérijní Indiáni Severní Ameriky prováděli mužské homosexuální obřady při svém "bizoním tanci", jehož účelem bylo zajistit magií úspěšný lov. Indiáni věřili, že tento obřad je nutno provést dříve, než jim jejich ochranný duch předků pošle bizony na jejich území. V tomto rituálu hrál šaman úlohu démona, kterému se nejprve nepodařily útoky na ženy kmene, a potom ho přemohli a homosexuálně znásilnili tanečníci převlečení za bizony.