sobota, března 05, 2005

JELEN

21. 05 – 20. 06.
Stará indiánská kultura viděla v jelenu velmi čisté a elegantní zvíře. Některé kmeny přijaly za třetí symbol kruhu Země „laň“. Ať tak či onak, na první pohled je patrné, co má daný symbol vyjádřit – tito lidé jsou čilí, velmi šikovní pozorovatelé, kteří se neradi pouštějí do bojů. Jelen umí rychle měnit směr svého běhu – což je typické pro lidi narozené v tomto období. Nejdou za svým cílem přímočaře a s plnou vervou. Kdykoliv by se naskytly komplikace nebo nebezpečí boje, bez problému dokáží kličkovat.
V jedné staré legendě se říká, že když se Vítr rozhlížel po Zemském povrchu a hledal mezi zvířaty svého zástupce, kterému by vdechl svůj um pohybovat se jako „vítr“, zalíbila se mu bílá laň, která se nesla s královskou elegancí po pastvinách. Byla však neustále neklidná, neboť se kdykoliv mohla stát snadnou kořistí. Tu se Vítr rozhodl, že právě ji obdaří lehkostí „větru“. Laň porodila koloucha, který se hned po narození postavil na nožky a pohyboval se po zemi lehce jako vánek.
Jinak ovšem příliš mnoho legend o jelenech nenajdeme. Staří Indiáni považovali jeleny za velmi bystrá a inteligentní zvířata. Všeobecně se věřilo, že člověk narozený v Jelenu je od narození chytrý. A také že tito lidé jsou předurčeni být vyslanci, kteří zajišťují komunikaci s ostatními kmeny. Když si představíme „jeleny“, určitě nás upoutá jejich neustálý nepokoj. To se přeneslo i na lidi zrozené pod tímto znamením. Jsou nespokojení, lehce podléhají stresu, špatně spí a stále „přeskakují“ z jedné činnosti na druhou. Také se může stát, že najednou zjistí, že si prostě nedokážou odpočinout.
Jelení lidé bývají šarmantní, důvtipní a také skvělými řečníky, kteří si umějí každého omotat okolo prstu. To je pro ně životně důležité, protože jsou velmi společenští. Opět si vzpomeňme na jejich zvířecí symbol. Jeleni a laně nemohou žít osamoceně – to by pro ně znamenalo smrt. Síla a úspěch těchto lidí tedy spočívá v kolektivu. V kolektivu dovedou ze sebe vydat to nejlepší. Jelení lidé milují společnost. Na druhé straně je však nikdo nesmí svazovat. Vzpomeňme si na ladné laně a jeleny – pasou se volně a vztahy ve stádu patří k těm nejsvobodnějším (mimo hlavního samce jsou si všichni rovni). A to se odráží i ve vztazích ve společnosti. Žádné omezování, žádné vztahy na život a na smrt, žádný boj o moc, žádné poučení, co má kdo dělat.
Kruh Země nám tedy představil třetí znamení – znamení Jelena, jehož hlavním znakem je flexibilita, volnost a liská soudržnost.
http://things.magick.cz/via/my/nu/clanky/index.php?id=110&co=celej

0 Comments:

Okomentovat

<< Home