sobota, prosince 18, 2004

Kmeny Irokézů

Oblast kolem Velkých jezer, kde žili kmeny Irokézů. Tato oblast je značně zalesněna, tudíž je tu i dostatek potravy. A právě zde se usadili kmeny Irokézů a po roce 1000 př.n.l. se rozšířili kolem Velkých jezer a řeky sv.Vavřince.
Irokézové byli lovci, zemědělci, a také obchodníci. Žili v opevněných vesnicích, které se skládaly, podobně jako na Severozápadním pobřeží, z dlouhých domů, dřevěné konstrukce, potažených kůžemi. V nich mohlo žít kolem 20 rodin. Stejně jako na Severozápadním pobřeží, i zde byly prostory jednotlivých rodin v domě rozděleny. Na konci každého domu bylo skladiště potravin. Tyto vesnice byly zprvu stavěny při říčních tocích. Teprve při příchodu bělochů, začali Irokézové stavět vesnice na kopcích a opevňovat je trojitou hradbou z kmenů.
Irokézové lovili jeleny, medvědy, králíky a bobry, přičemž ženy dokázali výborně vypracovat kůži. Právě tyto vypracované kůže byly prostředkem obchodu Irokézů. Ti překonávali velké vzdálenosti pěšky nebo se plavili na kánoích z kůry. Díky tomu se dostávali i ke vzdálenějším kmenům. S příchodem bělochů se tento obchod stal pro Irokézy velmi výhodným, ale také právě on vedl k jejich zničení.
Irokézské zemědělství je shodné se zemědělstvím celé Severní Ameriky. Pěstovali kukuřici, boby a dýni. Lesní půda však byla bohatá na humus, ale velmi rychle se vyčerpala (přibližně 10 - 15 let) a Irokézové museli vyklučit další kus lesa a postavit novou vesnici.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home